• SILOS

  Silos je izgrađen 1979. godine. Dimenzije silosa su 12,50 x 24,90 m i visine 48,30 m, spratnosti P+10. Silos se sastoji od osam okruglih ćelija prečnika 6 m, sa tri međućelije, te mašinskim dijelom.
  Kapacitet silosa je 7000 tona.
  Siloska oprema se sastoji od elevatora i lančanih transportera, te ostale prateće opreme neophodne za pravilan prijem I skladištenje žitarica (vage, aspirateri, mjerne sonde i sl.)
  U silosu se vrši prijem i skladištenje žitarica, uglavnom pšenice i kukuruza. U cilju pravilnog skladištenja i očuvanja kvaliteta zrna  vrši se redovno eleviranje i fumigacija.

  MLIN

  Zgrada mlina je izgrađena 1979. godine, na površini od 1730 m2, spratnosti P+4
  Kapacitet mlina je 25 tona/24h. U zgradi mlina su smješteni uređaji i oprema za nesmetano i kontinuirano odvijanje procesa proizvodnje mlinskih proizvoda. Takođe, posjedujemo sopstvenu laboratoriju u kojoj se kontroliše kvalitet pšenice, kao osnovnog repromaterijala, i gotovog proizvoda – brašna.
  Tehnološki postupak se vrši u 3 faze: priprema pšenice, mljevenje pšenice i mješanje i skladištenje gotovih proizvoda.

  Proizvodi mlina su pšenična brašna T-400, T-500, T-850, integralno raževo brašno, pšenični griz i stočno brašno.
  Pakovanje se vrši u vlastitoj pakirnici u pakovanja od po 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg i 50 kg za pšenična i raževa brašna, a stočno brašno pakujemo po 30 kg.

  PEKARA

  Zgrada pekare je izgrađena u periodu 1988. godine, ukupne površine 720 m2 , spratnost P. Kapacitet pekare je 12000 kg/24h. U proizvodnoj hali pekare smještena je oprema koja omogućava proizvodnju hljeba i raznih vrsta peciva i prezle.

  SUŠARA

  Sušara za žitarice je nabavljena i puštena u upotrebu 2006. godine. Sastoji se iz tri komore: komora za zagrijavanje – komora za žitarice – komora za ventilaciju. Kapacitet sušare je 144 t/24h.
  Proces sušenja se sastoji od prijema žitarice u sušaru, sušenje, hlađenje zrna, transport u ćeliju za skladištenje.
  Sušenje se vrši da bi se vlaga u žitarici dovela na optimalnu za skladištenje u siloskim ćelijama. Sušenje kukuruza se vrši u jesenjem periodu – sezona berbe, a pšenice, po potrebi, u sezoni žetve.

  DISTRIBUCIJA

  Svoje proizvode plasiramo kroz vlastitu veleprodajnu i maloprodajnu mrežu krajnjim potrošačima, industrijskim potrošačima, drugim pekarama i trgovačkim centrima. Posjedujemo 2 maloprodajna objekta, u okviru kojih kupcima, po povoljnim cijenama, nudimo širok asortiman naših proizvoda. Jedan maloprodajni objekt se nalazi u krugu preduzeća, a drugi maloprodajni objekt – kiosk nalazi se u ulici Laze Lazarevića u Prnjavoru.

  OSTALE DJELATNOSTI

  Pored proizvodnje i prometovanja vlastitih proizvoda, bavimo se trgovinom na veliko i malo mineralnim đubrivima i žitaricama.
  Posjedujemo vlastitu kolsku vagu, nosivosti 60 tona, smještena u krugu preduzeća. Kolska vaga omogućava vaganje žitarica za vlastite potrebe, a pružamo i usluge vaganja teretnih kamiona za druge korisnike.