• Začeci mlinsko-pekarske industrije na području opštine Prnjavor datiraju iz dvadesetih godina XX vijeka. Kolonizovani Nijemac Mihail Hartman je 1928. godine, među prvim industrijskim preduzećima u Prnjavoru, otvorio mlin – Hartmanov mlin, koji se nalazio na Vijaci i poslovao pod imenom Vijaka. Nakon II svjetskog rata Hartmanova imovina je pretvorena u državnu svojinu.
    Godine 1979. podignuta je nova zgrada, te je objedinjena mlinska i pekarska djelatnost. Mlin, pekara i silos čine jedno preduzeće pod imenom MLINPEK.
    Mlinpek je u periodu od 1982. godine do 1994. godine dva puta ulazio u sastav banjalučkog Žitoprodukta.
    Od 1994. godine Mlinpek posluje samostalno.