• Kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 20.09.2001. god.

    • Naziv firme:   Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu «Mlinpek» Prnjavor
    • Sjedište firme: Prnjavor, Magistralni put br. 20
    • Skraćeni naziv: “Mlinpek” a.d. Prnjavor
    • Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo

    Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja mlinskih i pekarskih proizvoda. Sporedne djelatnosti su skladištenje žitarica, sušenje žitarica, trgovina na veliko i malo, vaganje teretnih vozila.